Aktualności

VI Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF TOUR 2014
Fakty i wydarzenia, 29.08.2014 08:11

W dniach 5-7 września w Rzykach, Andrychowie i Wieprzu odbędą się VI Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych EDF TOUR 2014.


Stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia
Fakty i wydarzenia, 28.08.2014 14:56

W dniu 27.08.br. uczniowie z terenu Gminy Wieprz, którzy w roku szkolnym 2013 / 2014 uzyskali wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, otrzymali stypendia Wójta Gminy Wieprz.


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY WIEPRZ
Fakty i wydarzenia, 27.08.2014 12:34

Uchwala się zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy
Wieprz polegającą na przeznaczeniu terenów pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów składowych i magazynowych w Nidku.

 


Darmowe liceum i szkoła policealna dla dorosłych w Andrychowie
Fakty i wydarzenia, 27.08.2014 08:19

Placówka Kolegium Królewskie w Krakowie zaprasza do Policealnej Szkoły Eduma na specjalności: technik BHP, administracji, usług kosmetycznych, florystyka, opiekunka środowiskowa i inne oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Czesne wynosi 0zł, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Nabór do szkoły trwać będzie do 15 września, szanse na wykształcenie będą miały osoby nie posiadające matury jak i ci, którzy chcą kształcić sie na nowych kierunkach. Zajęcia będą odbywały się w Andrychowie.

Zobacz plakat


Ogłoszenie - wymiana piecy
Fakty i wydarzenia, 25.08.2014 13:25

OGŁOSZENIE O NABORZE WSTĘPNYCH DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE WYMIANY STAREGO PIECA WĘGLOWEGO LUB GAZOWEGO


Zawiadomienie XXXVI Sesja Rady Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 21.08.2014 10:28

Informuje się, że w dniu 27 sierpnia 2014 roku (środa) o godz. 10.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wieprz


archiwum aktualności ›

Wybory Samorządowe 2014

Druki i formularze

Wymagane dokumenty do wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych ( dotyczy również „becikowego” )

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŚWIADCZENIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką  medyczną, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.030238151550293