Aktualności

Informacja
Fakty i wydarzenia, 19.12.2014 09:30

Informujemy mieszkańców, że z uwagi na zaplanowane na dzień 19.12.2014r. szkolenie pracowników Urzędu od godziny 13:00 w poszczególnych referatach pełniony będzie jedynie dużur pracownika. Godziny pracy kasy pozostają bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.


Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w okresie świątecznym
Fakty i wydarzenia, 18.12.2014 08:50

Urząd Gminy Wieprz poniżej podaje do wiadomości wykaz zajęć opiekuńczo - wychowawczych w okresie świątecznym w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wieprz.


Niska emisja
Fakty i wydarzenia, 10.12.2014 14:38

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2014 r. Gminie Wieprz przyznana została dotacja w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizacjęzadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”.


Zielona praca
Fakty i wydarzenia, 10.12.2014 10:34

Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? Chcesz nabyć umiejętności i doświadczenie? Weź udział w projekcie dla bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia!

Zobacz plakat


ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Fakty i wydarzenia, 10.12.2014 09:52

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ DÓŁ, WIEPRZ GÓRKA, FRYDRYCHOWIC.

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH


Projekt „Nasza przestrzeń - nasza sprawa”
Fakty i wydarzenia, 05.12.2014 11:00

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza mieszkańców gmin: Dobrcz, Inowłódz, Wieprz do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów miejscowych”. Uczestnicyi uczestniczki projektudowiedzą się, co to jest plan miejscowy, jak się go tworzy iw jaki sposób można wpłynąć na jego ostateczny kształt.


Zawiadomienie II Sesja Rady Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 04.12.2014 11:53

Informuje się, że w dniu 18 grudnia 2014 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się II Sesja Rady Gminy Wieprz


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Fakty i wydarzenia, 04.12.2014 11:51

Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 15 grudnia 2014r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


archiwum aktualności ›

Wybory Samorządowe 2014

Druki i formularze

Wymagane dokumenty do wniosków  w sprawie świadczeń rodzinnych ( dotyczy również „becikowego” )

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZAŚWIADCZENIE potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką  medyczną, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO  SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM   PODATKU DOCHODOWYM

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.036696910858154